Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się!
bezrobotni absolwenci

O projekcie

„Absolwent idzie do pracy. Aktywizacja zawodowa małopolskich absolwentów” realizowany był na terenie Małopolski w okresie 01.09.2013 – 30.06.2015.

Celem projektu była aktywizacja zawodowa absolwentów kierunków humanistycznych/ społecznych/ ekonomicznych oraz stworzenie szans na zatrudnienie w regionie małopolskim. Jego głównym pomysłodawcą jest Stowarzyszenie WIOSNA, znane przede wszystkim z projektu SZLACHETNA PACZKA i AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Absolwent odbywał się w dwóch edycjach: wrzesień-październik-listopad-grudzień 2013 roku oraz lipiec-sierpień-wrzesień-październik 2014 roku. W sumie zostało włączonych 107 osób .

Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny.

Więcej szczegółów:

Co dał projekt?

 – wiarę w siebie

ABSOLWENT IDZIE DO PRACY pomagał bezrobotnym absolwentom uwierzyć w siebie, odkryć mocne strony oraz potencjał. Dodatkowo dostarczał potężny zastrzyk energii i motywacji, dzięki czemu uczestnicy projektu łatwiej odnajdywali się na współczesnym rynku pracy. 

– wiedzę i szkolenia

Kompleksowy program wsparcia  miał za zadanie nieść pomoc nieaktywnym zawodowo absolwentom w uzyskaniu wymaganego doświadczenia, podniesieniu swoich kwalifikacji, zdobyciu wiedzy i umiejętności, a w dalszej perspektywie również w znalezieniu pracy. 

– płatny staż

ABSOLWENT IDZIE DO PRACY wyszedł naprzeciw zapotrzebowaniu absolwentów na ciekawe oferty pracy, dlatego każda z osób wybierała miejsce stażowe pod kątem własnych preferencji i zainteresowań.

– pośrednictwo pracy

Uczestnicy, który po zakończeniu udziału w projekcie nie znaleźli pracy, zostali objęci usługą pośrednictwa pracy, dzięki czemu wzrosły ich szanse na realne zatrudnienie.

Uczestnik projektu po odbyciu proponowanych szkoleń został wyposażony w potężny bagaż wiedzy niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania w określonej firmie bądź organizacji.

Towarzyszyła nam wiara w to, że każdy uczestnik projektu posiada w sobie ogromny potencjał, który dzięki stażowi zostanie odpowiednio rozwinięty oraz zapewni szansę na stałe zatrudnienie.

 

Kto organizował projekt?

Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie WIOSNA. Więcej o Stowarzyszeniu tutaj.

Środki finansowe na realizację projektu pochodziły z Unii Europejskiej. 

Projektodawca: Stowarzyszenie WIOSNA
Tytuł projektu: „Absolwent idzie do pracy. Aktywizacja zawodowa małopolskich studentów”
Cel główny projektu: Podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia absolwentów wybranych powiatów Małopolski pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków do rozwoju aktywności zawodowej w Małopolsce przez organizowanie szkoleń, staży i innych form wsparcia zawodowego.
Program Operacyjny: Kapitał Ludzki
Okres realizacji: 01.09.2013 – 30.06.2015.
Wartość projektu: 1 504 252,66 zł.