Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się!

 

Jak wyglądają staże odbywane przez uczestników tego projektu?

Przede wszystkim stażyści mogą sami wybrać odpowiednie dla siebie miejsce odbywania stażu, my nie łączymy w sztuczny sposób uczestnika z ofertą, jaka do nas spływa. Zależy nam na tym, by pracodawca przed przyjęciem absolwenta na staż sam przeprowadził z nim rozmowę rekrutacyjną, zobaczył, czy prócz wymaganych umiejętności taki uczestnik odpowiada pracodawcy także pod względem cech charakteru i współpraca z nim będzie układała się poprawnie. Dopiero wtedy, gdy obie strony są zdecydowane na współpracę podpisujemy umowę stażową. Na każdym etapie trwania stażu staramy się monitorować jego przebieg, jeżeli pojawiają się problemy, rozwiązujemy je. Stażystom oferujemy również szkolenia zawodowe, które pozwalają im uzupełnić w wiedzę teoretyczną niezbędna na stanowisku stażu. Wpływ na to, jakie szkolenia wybierze stażysta ma również pracodawca i opiekun stażu. Zdarza się, że w firmie nie ma miejsca do zatrudnienia stażysty na stanowisko, na którym odbywał staż, jednak gdy okazuje się, że mamy szansę zrealizować szkolenie z zakresu, z którego żaden inny pracownik w firmie nie jest przeszkolony, taka osoba staje się pożądanym pracownikiem.

Młodzi ludzie wynoszą ze stażu nowe doświadczenia i wiedzę. Jakie korzyści płyną dla pracodawcy z uczestnictwa w projekcie?

Pracodawcy przede wszystkim nie ponoszą finansowych kosztów przyjęcia stażysty. Stypendium, ubezpieczenie i koszty badań lekarskich leżą po naszej stronie. Największą korzyścią jest jednak tak naprawdę możliwość sprawdzenia w pracy danego pracownika. Przyjmując kogoś do pracy nawet ze sporym doświadczeniem tak naprawdę nie wiemy, czy taka osoba się sprawdzi. W przypadku stażu, 3 miesiące są wystarczającym czasem, żeby sprawdzić pracownika, zobaczyć jak pracuje, wdrożyć go w działalność swojej firmy. Jeżeli stażysta się sprawdzi, nie ma potrzeby przyjmowania kogoś innego i ponownego wdrażania go w kulturę organizacyjną firmy. Młodzi ludzie są osobami, które po odpowiednim wdrożeniu będą działały w konwencji firmy, nie ma zagrożenia przyniesienia ze sobą złych nawyków z poprzedniej pracy.

Jakie warunki musi spełniać pracodawca, by przyjąć stażystę?

Oprócz samej chęci przyjęcia stażysty najważniejsze jest dla nas stworzenie miejsca pracy i przydzielenie opiekuna stażu. W naszym rozumieniu jest to osoba, która nie tylko deleguje zadania i sprawdza ich wykonanie, ale jest mentorem, pozwala czerpać stażyście ze swojego doświadczenia, jest otwarta na jego pomysły, pomaga mu odnaleźć się w firmie. Daje prawo do popełniania błędów, ale i uczy samodzielności.

A co z samymi pracodawcami, jak traktują stażystów w swoim zespole?

Firmy są przez nas weryfikowane pod kątem tego, czy są w stanie zapewnić stażyście  odpowiednią opiekę opiekuna oraz czy na stażu będzie robił coś bardziej wartościowego niż parzenie kawy i wynoszenie listów. Stażyści są w większości bardzo zadowoleni z miejsc stażowych, pracodawcy także. Zdarza się, że gdy pracodawcy w danym momencie nie mają możliwości zatrudnienia stażysty, polecają tę osobę zaprzyjaźnionej firmie. Wielu stażystów w taki właśnie sposób znalazło pracę.

Jakie firmy najczęściej wybierają stażyści? Duże korporacje, czy raczej średniej wielkości firmy?

Stażyści wybierają zarówno duże jak i małe firmy. W przypadku tych większych kierują się najczęściej chęcią zdobycia prestiżowego wpisu do CV. Firmy te jednak niekoniecznie po zakończonym stażu chcą utrzymywać ze stażystą współpracę. Część osób uważa, że małe, dopiero rozwijające się firmy stwarzają większe perspektywy na otrzymanie propozycji pracy. Myślę, ze to dobry wybór, bo faktycznie w takich firmach często możliwość zatrudnienia jest większa.

Jaka branża dominuje wśród firm, które zatrudniają stażystów?

Mimo tego, że stażyści są absolwentami kierunków humanistycznych, społecznych i ekonomicznych, bardzo duży procent firm stanowią biura rachunkowe i księgowe. W takich miejscach tak naprawdę najwięcej osób odbywa staże i najwięcej osób właśnie tam znajduje pracę. Dla nas też było to spore zaskoczenie, jednak stażyści się przekwalifikowali, odbyli odpowiednie kursy i teraz pracują w biurach rachunkowych. Myślę, że to jest wiodąca branża wśród naszych firm.

Humaniści chcą więc uciec, odciąć się od swojego wykształcenia?

Dużo osób czuje potrzebę zmiany, rozczarowana bezskutecznym poszukiwaniem pracy w wyuczonym zawodzie. Są jednak także absolwenci, którzy są uparci, szukają pracy w zawodzie i czasami zdarza się, że faktycznie ją znajdują. Nie ma więc reguły.

Czy firmy, które nie zatrudniły stażysty mogą ponownie zgłaszać się do projektu?

Wybieramy te firmy, w których jest największa możliwość zatrudnienia. Staramy się nie nawiązywać współpracy z firmami, które nie przyjęły stażysty mimo wcześniejszej deklaracji. Zdarzały się przypadki, że w danej firmie nie było etatu, absolwent zakończył staż, ale został polecony zaprzyjaźnionej firmie i tam znalazł pracę. Warto podkreślić, że firmy, które wcześniej z nami współpracowały, są bardzo zadowolone ze współpracy i najczęściej zgłaszają się do nas ponownie.